Skip links
zastopniki

Zastopniki v podjetju – veste, kako jih določite?

Zastopniki v podjetju so zastopnik – direktor (poslovodna oseba), lahko pa družbenik imenuje enega ali več prokuristov družbe. Nosilec dejavnosti pa lahko imenuje prokurista v svojem s.p. Seveda pa je za imenovanje zastopnikov treba najprej ustanoviti podjetje! To lahko storite na naši Data točki! Postopek je hiter in enostaven! Če bi želeli tudi vi odpreti s.p. ali pa ustanoviti d.o.o., nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Informativni izračun plače

Zastopniki v podjetju – d.o.o.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 32.členu definira vlogo zastopnika v d.o.o. In sicer družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik). Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe.

Povračilo stroškov za prevoz na delo

podjetniško svetovanje

Pri nas lahko ustanovite tudi popoldanski s.p.!

Družbeniki družbe določijo, kdo bo ali bodo zastopniki v podjetju

Pri postopku registracij d.o.o. na DATA točki, družbeniki večosebnih družb največkrat določijo več zastopnikov v družbi. Lahko se odločijo, da so vsi družbeniki hkrati tudi zastopniki družbe – direktorji, ki samostojno zastopajo družbo v pravnih poslih. Lahko pa se določijo zastopniki, ki so direktorji, zraven njih pa se določijo še zastopniki –prokuristi. Pred postopkom registracije d.o.o., se morajo družbeniki dogovoriti in načrtovati, kdo bo zastopnik oz. bodo zastopniki družbe. Pred imenovanjem zastopnika ali več njih, je potrebno preveriti, če morda obstajajo omejitve pri imenovanju zastopnika iz 255.člena ZGD-1. Enako navodilo velja za družbenike enoosebne družbe, ki so običajno hkrati tudi zastopniki v svoji družbi in za osebe, ki so v družbi zastopniki – prokuristi.

Kilometrina 2023

Zastopniki v podjetju – v d.o.o. so lahko tudi prokuristi

Družbeniki družbe lahko določijo v družbi poleg zastopnika – direktorja, še zastopnika – prokurista družbe. ZGD-1 v 33. členu določa, da družba lahko podeli prokuro eni ali več osebam. V 35.členu pa opredeljuje obseg prokure in sicer, da je prokurist pooblaščen za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen. Omejitev prokure nima pravnega učinka proti tretjim osebam. Prokurist zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi. Družbeniki ne morejo za zastopanje izbrati le prokurista ampak mora biti v družbi določen zastopnik – direktor, poleg njega pa ena ali več oseb, ki so lahko zastopniki – prokuristi.

Rezervirajte termin za registracijo podjetja pri nas!

Samostojni podjetnik lahko imenuje prokurista v svojem s.p.

Za imenovanje za prokurista s.p., se mora oseba strinjati in podpisati izjavo, ki se jo nato priloži k vlogi za vpis v register ali pa priloži k spremembi podatkov s.p., če gre za naknaden vpis prokurista potem, ko je s.p že registriran. Kako lahko prokurist pomaga nosilcu dejavnosti? Zastopa ga v pravnih poslih, ureja zadeve na banki, opravlja postopke spremembe podatkov s.p. Za razliko od družbenikov v d.o.o., kjer je lahko imenovanih več zastopnikov, pa samostojni podjetnik v svojem podjetju določi le enega prokurista. Če imate vprašanja pred samo registracijo podjetja, vam priporočamo posvet z našimi podjetniškimi svetovalci! Pokličite nas na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si za več informacij!

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Leave a comment

Home
Account
Cart
Search