Odgovornost podjetnika – s.p. absolutno odgovoren, kaj pa pri d.o.o.?

Odgovornost podjetnika, ki se vpiše v register podjetij kot samostojni podjetnik, je absolutna. To pomeni, da za obveznosti pri poslovanju s.p. odgovarja z svojim celotnim premoženjem. Gre za premoženje, ki je v njegovi lasti in ne le za premoženje, ki ga je ustvaril pri opravljanju podjetniške aktivnosti. Podjetnik, ki se odloči za ustanovitev in registracijo družbe z omejeno odgovornostjo, pa ustanovi pravni subjekt in za registracijo d.o.o. nameni ustanovni kapital. Podjetnik, ki je družbenik v d.o.o. za poslovanje družbe ni osebno odgovoren. Odgovoren je do zneska kapitala, ki ga je vložil v družbo in s premoženjem družbe.

Ste pripravljeni na registracijo podjetja? Pokličite nas na 01 600 1530, ali pa nam pišite na data@data.si in prepustite vse skrbi našim strokovnjakom.

Izračunajte si plačo!

Odgovornost podjetnika v primeru registracije s.p.

Postopek ustanovitve s.p. je s tehničnega vidika enostaven postopek, ki ga bodoči nosilec dejavnosti lahko opravi na DATA točki. Postopek ni povezan s stroški. Kapitala za ustanovitev s.p. podjetnik ne potrebuje. S.p. je registriran in vpisan v register podjetij najhitreje v treh dneh. Po registraciji odpre TRR račun na banki in v večini primerov že lahko začne s poslovanjem.

Vse o normiranem s.p.

Svetovalci podjetja DATA opažamo, da se posamezniki, ki se odločajo za registracijo s.p. velikokrat ne zavedajo, kakšna je odgovornost podjetnika pri poslovanju. Na individualnih posvetih s podjetniki, jih svetovalci opozarjamo, da čim so registrirani, postanejo gospodarski subjekt in postanejo podvrženi gospodarsko-pravni zakonodaji. Zavezani so voditi računovodsko dokumentacijo, oddajati bilance, plačevati davke, podvrženi so tudi inšpekcijskemu pregledu.

Če želite ustanoviti s.p. ali d.o.o., nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

podjetniško svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Odgovornost podjetnika – kaj pomeni absolutna odgovornost?

Kot že rečeno, samostojni podjetniki za svoje obveznosti odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem in ne le z morebitnim podjetniškim premoženjem s katerim razpolagajo. V primeru dolga in nesposobnosti plačevanja tekočih obveznosti lahko FURS blokira njihov bančni račun, zapleni premično in tudi nepremično premoženje podjetnika. O odgovornosti podjetnika predavamo predavatelji DATA na seminarju z naslovom Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. V sklopu tega predavanja, kot po pravilu odgovarjamo na vprašanje udeležencev, ali lahko zamrznejo svoje podjetje, če nimajo prihodkov na TRR in se s tem izognejo plačevanju fiksnih stroškov. S poslovanjem bi nadaljevali, ko bi spet imeli naročilo in torej priliv na TRR. Zamrznitve podjetja ni. Nesposobnost plačevanja obveznosti s.p. lahko prekine le z izbrisom s.p. iz registra podjetij.

Ustanovite d.o.o. hitro in brezplačno!

Odgovornost podjetnika – družbenika pri d.o.o.

Ravno zaradi absolutne odgovornosti pri poslovanju s.p., se mnogi podjetniki odločijo za registracijo d.o.o. na DATA točki. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) opredeljuje d.o.o. kot kapitalsko družbo. Kapitalske družbe po ZGD-1 so še: delniška družba (d.d.), evropska delniška družba (SE) in komanditna delniška družba (k.d.d.). Za razliko od d.n.o. (družba z neomejeno odgovornostjo) in k.d. (komanditna družba), ki sta osebni družbi. Razlika med kapitalskimi in osebnima družbama je osebna odgovornost družbenika za obveznosti družbe.

Dnevnice 2023

Družbeniki kapitalskih družb za obveznosti družbe ne odgovarjajo neposredno, torej ne s svojim premoženjem. Njihova osnovna obveznost do družbe je le vložek, ki kot ustanovni kapital predstavlja premoženje družbe. S tem vložkom družbenik odgovarja za svoje obveznosti. Pri osebnih družbah odgovornost praviloma preide tudi na družbenike in zato govorimo o osebni odgovornosti.

Kaj se vam bolj izplača? Registrirati s.p. ali d.o.o.? Odgovor in nasvet lahko dobite pri svetovalcih podjetja DATA. Za individualni posvet pišite na data@data.si ali pokličite na 01/600-1530.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Scroll to Top