Skip links

Kako do brezplačne registracije d.o.o.?

Korak 1 – Dogovor o terminu

Če želite svoj d.o.o. registrirati pri nas, nam pišite na naslov data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530 in rezervirajte svoj termin. Priporočamo, da za svoj termin pokličete ali pišete vsaj en dan pred želenim terminom registracije oz. datumom ustanovitve. V kolikor boste želeli termin registracije d.o.o. že isti dan, vam bomo, zaradi velikega obiska na naši točki VEM DATA, težko omogočili izbiro ure registracije.

Korak 2 – Izvedba postopka registracije D.O.O.

Kdo mora priti na točko VEM DATA ob dogovorjenem terminu?

Pri postopku registracije d.o.o. (podajanje podatkov za pripravo dokumentacije) lahko na naši VEM TOČKI sodeluje le eden izmed ustanoviteljev, direktorjev oziroma prokuristov. Ko je dokumentacija pripravljena, se morajo vse vpletene osebe (preostali ustanovitelji in zastopniki) osebno zglasiti na TOČKI VEM DATA in ob predložitvi osebnega dokumenta podpisati pripravljeno dokumentacijo.

Kaj je potrebno ob registraciji D.O.O. prinesti s seboj?

Prinesti je potrebno le veljavni osebni dokument (vsi ustanovitelji / zastopniki) in overjeno soglasje za poslovni naslov. Vse ostalo opravimo mi.

Posebnosti, če je ustanovitelj d.o.o.:

a) domača pravna oseba (podjetje ustanavlja podjetje):

 • na VEM točki DATA mora pripravljene dokumente podpisati direktor matičnega podjetja (če je direktorjev več in zastopajo podjetje posamično, je podpisnik le eden izmed njih). Direktor dokumentacijo podpiše z osebnim dokumentom.

b) tuja fizična oseba:

 • tuj osebni dokument (potni list)
 • slovensko davčno številko (potrdilo o davčni številki). Tujcem pomagamo pri postopku pridobitve slovenske davčne številke.

c) tuja pravna oseba (tuje podjetje ustanavlja podjetje):

 • slovensko davčno številko za tuje matično podjetje, ki želi v Sloveniji ustanoviti podjetje
 • izpisek iz matičnega registra podjetij za tuje matično podjetje – kratka verzija – preveden v slovenščino pri sodnem prevajalcu in overjen z apostile,
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov – če so zastopniki tujci, potrebujejo tudi oni slovenske davčne številke.

Tujcem nudimo storitev pridobitve slovenske davčne številke tako za matično podjetje, ki ustanavlja podjetje v Sloveniji kot tudi za bodoče zastopnike-tujce v slovenskem podjetju.

Katere podatke bomo potrebovali ob registraciji d.o.o.?

a) Podatke o ustanoviteljih:

 • Ime,
 • Priimek,
 • EMŠO (davčna št.: tuje fizične in pravne osebe),
 • Delež v kapitalu (100 %, 50 %, 1/3),
 • Že lastnik kakšnega podjetja: da, ne.

b) Podatke o zastopnikih:

 • Ime,
 • Priimek,
 • EMŠO (Davčna št.: tuje pravne ali fizične osebe),
 • Vrsta zastopnika (direktor ali prokurist)
 • način zastopanja (samostojno, skupno)

Vsako podjetje mora določiti vsaj enega direktorja!

c) Podatek o popolnem imenu / firmi podjetja:

  • primeri: DATA, družba za promet blaga in storitev, d.o.o. ali Sonček, osebne storitve, d.o.o.

Preberite si več informacij o imenu podjetja.

č) Podatek o tem, kje bo naslov podjetja (sedež):

 • Ulica,
 • Hišna številka,
 • Naselje

Preberite si informacije o sedežu podjetja.

d) Podatke o tem, s čim se bo vaše podjetje ukvarjalo (dejavnosti)

Če želite dejavnosti poiskati sami, jih najdete tukaj (vpisuje se 5 – mestna šifra). Pri izbiri dejavnosti vam bodo pomagali referenti VEM točke DATA.

e) Napoved prihodkov in odhodkov za DURS

Napovedati boste morali prihodke in odhodke za tekoče poslovno leto (do 31.12. tekočega leta) in morebitno izgubo ali dobiček. V kolikor boste napovedali dobiček, boste morali plačevati akontacije davka na dobiček (torej plačevati davek v naprej). V kolikor boste napovedali izgubo, boste morebitni davek plačali naenkrat po oddaji letnih poročil do 31. marca naslednjega leta.

Katere dokumente bomo ob ustanovitvi pripravili za vas?

 • Akt o ustanovitvi / Družbeno pogodbo
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova
 • Sklep o določitvi zastopnikov
 • Izjava o imenovanju (za vsakega zastopnika posebej – strinjanje zastopnika, da nastopi funkcijo direktorja ali prokurista)
 • Izjava družbenika (za vsakega ustanovitelja posebej – ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj)
 • Obrazec za priglasitev na DURS

Navedeni dokumenti so VSI dokumenti, ki jih potrebujete za ustanovitev podjetja! Po podpisu dokumentov pri postopku registracije podjetja, vam bomo izročili izvod Akta o ustanovitvi ali izvod Družbene pogodbe. Z njim boste odšli na izbrano banko in odprli začasni račun, kamor boste položili (nakazali) ustanovitveni kapital. Potrdilo o vplačilu kapitala morate v roku največ 30 dni vrniti referentu VEM točke DATA, da lahko odda vlogo za registracijo na registrsko sodišče.

Podjetje bo registrirano v roku nekaj dni.

Korak 3 – Sklep o registraciji

Na Sklep o registraciji boste čakali nekaj dni po oddaji vloge na sodišče. Povprečno so vloge rešene v štirih dneh. Davčno in matično številko novega podjetja boste prejeli hkrati s sklepom o registraciji.


Imate vprašanje?

Pokličite nas na tel.: +386 1 6001 530
ali pa nas kontaktirajte preko e-pošte data@data.si ali preko spletnega obrazca.

[wpsr_facebook style=”standard” showfaces=”0″ width=”150″ url=”https://www.facebook.com/DATA.si”]

Home
Account
Cart
Search