Skip links

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe Data d.o.o.

Spletno stran je pripravila družba DATA d.o.o., Dunajska 136, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DATA d.o.o.), ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani DATA d.o.o. sprejema obiskovalec te splošne pogoje, pogoje prijave in odjave na seminar in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

DATA d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani  trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. DATA d.o.o. si pridružuje pravico  spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletnih straneh družbe DATA d.o.o., razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo DATA d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila družbi DATA d.o.o. in njenega pisnega soglasja.

Pogoji prijave in odjave na seminar

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na seminar DATA d.o.o. ne glede na obliko prijave. Izraz seminar zajema tudi druge oblike usposabljanj in izobraževanj. Ti pogoji urejajo postopek prijave in odjave na seminar.

Pogoji poslovanja

Spletno prijavo in odjavo na seminar izvaja družba DATA d.o.o., Dunajska 136, 1000 Ljubljana, matična številka 5350883000. Družba je zavezana za plačilo DDV, ID za DDV: SI 36402915. Vse navedene cene za seminar so v evrih (EUR) z DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (npr. popusti) na dan prijave na seminar. Velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku seminarja, v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji prijave. Prejete prijave na seminarje izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje prijave v času prejema plačila razlikuje od stanja prijave v času oddaje naročila.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe prijave v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila z naše strani  obvestili v roku 3 (tri) dni po e-pošti oz. telefonu.

S klikom na gumb “Oddaj prijavo” izvedete prijavo na seminar, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov, in sklenete pogodbo na daljavo. S prijavo na seminar potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem plačilu se lahko vedno obrnete na e-mail data@data.si ali na 01 600 1530.

Izvedba seminarjev in delavnic

Seminar oziroma delavnica se izvede ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev, kar je pogoj za izvedbo vsakega seminarja oziroma delavnice. DATA d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe seminarja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja).

Odstop od naročila

Odpoved prijave na seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov data@data.si ali na naslov DATA d.o.o., Dunajska 136, 1000 Ljubljana. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Prijavitelj ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku na katerega se je prijavil. Stroški odpovedi so naslednji:

  • do sedem (7) delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije za dogodek
  • do pet (5 )delovnih dni pred dogodkom 30% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
  • do treh (3) delovnih dni pred dogodkom 50% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
  • en (1) delovni dan in odpoved na dan dogodka 100% cene kotizacije za dogodek.

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred dnevom na katerega poteka dogodek. Ne glede na zgornje določbe bo DATA d.o.o. skušala reševati odpoved seminarja v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo DATA d.o.o. sprejemala na sedežu podjetja, Dunajska 136, Ljubljana izključno v pisni obliki, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku seminarja. Na reklamacijo bo podjetje DATA d.o.o. pisno odgovorilo v roku treh (3) delovnih dni.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Data d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani. Zbrane podatke bo Data d.o.o. uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Data d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Data d.o.o je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov udeležencev  oz. uporabnikov spletne strani Date d.o.o. Data d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke  udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Data d.o.o. bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbirala, vodila, obdelovala in shranjevala naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek, naziv pravne osebe
  • davčna številka (če je uporabnik pravna oseba)
  • elektronska pošta
  • telefonska številka
  • naslov bivanja
  • podatki o nakupu (prijavi), vsebina, vrednost, način plačila

Ob vsakem obisku spletne strani www.data.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. DATA d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Data d.o.o. se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno za potrebe izpolnitve prijave/odjave ter prejemanje obvestil o brezplačnih seminarjih, spremembah zakonodaje, novostih poslovanja in ponudbi družbe Data d.o.o.. Data d.o.o. se zavezuje, da  bo osebne podatke vodila, vzdrževala in jih obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženec oz. uporabnik lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na naslov data@data.si ali pisno na naslov DATA d.o.o., Dunajska 136, 1000 Ljubljana, dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov.

Spori in pristojno sodišče

Udeleženec in podjetje DATA d.o.o. se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na e-mail data@data.si.

 

Home
Account
Cart
Search