Skip links

Podpora inovacijam v vseh podjetjih

Kratek opis operacije: Operacija podpira pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine, pri ustanovitvi novega podjetja, pri razvoju in trženju novega izdelka ali storitve, organizacijo dogodkov – usposabljanj, izobraževanj, ter vključevanje v evropske iniciative.
Kot partnerji v konzorciju smo bili dejavni na področju podpornega okolja in smo v svojo dejavnost vključevali aktivne pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske družbe, javne in zasebne zavode, gospodarska interesna združenja, društva, …) ter fizične osebe (samostojne podjetnike, zasebne raziskovalce, inovatorje, …) ter jim nudili različna svetovanja s področja tehnološko razvojne in inovacijske dejavnosti.

Namen: Nudenje podpornih storitev s področja tehnološko razvojne in inovacijske dejavnosti aktivnim pravnim osebam v javnem in zasebnem sektorju.

Cilji:

  • pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine,
  • nudenje pomoči pri ustanovitvi novega podjetja,
  • pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka,
  • organizacija različnih dogodkov.

Projektni partnerji: Data, poslovne storitve d.o.o. (nosilec operacije), Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o., PLAN e, koordiniranje in izvedba projektov,d.o.o.

Obdobje izvajanja: 1.1.2013 – 15.10.2013.

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Razpis: Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij, JRINO2012-2013 (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

Operacija je bila financirana s sredstvi Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

[hr]

Support for innovation in all companies

Brief description of the operation:
The operation supports assistance in protection of intellectual property rights, help during the establishment of new companies, during the development and marketing of a new products or services, organization of training and educational events and for participation into European initiatives.
As partners in the consortium, we have been active in offering supportive environment with offering following forms of assistance in the field of technological development and innovation activities to active legal entities in the public and private sector (companies, public and private institutions, economic interest groups, associations,) and individuals (entrepreneurs, private researchers, innovators, inventors, …) in the field of technological development and innovation activities.The Purpose of the operation: Providing support services in the field of technological development and innovation activities for active public and private legal entities

Objectives:

  • assistance in protection of intellectual property rights,
  • offering support in company incorporation,
  • help in performing marketing strategy of the new product,
  • organization of different events.

Project partners: Data Ltd (lead partner), Ljubljana University Incubator (LUI), PLAN e, project coordination and implementation Ltd.

Implementation period: 1.1.2013 – 15.10.2013.

Contact: Katja Šegedin Zevnik

Programme: (INO-13-14 project in support of the national innovation system between 2013 and 2014 – national founds of the Republic of Slovenia, Ministry of economic development and technology, 2013);

The operation was financed with the funds of the Republic of Slovenia, Ministry of Economic Development and Technology.

MGRT logo

Home
Account
Cart
Search