Podjetniški dnevi 2011

Dnevi podjetništva že četrtič

Dnevi podjetništva 2011

Dnevi podjetništva 2011, podjetniški dogodek, ki sta ga že četrto leto tradicionalno organizirala Data d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, je znova privabil številne udeležence, željne novih podjetniških znanj.

Z izvedbo že četrtih Dni podjetništva se obeležuje tudi Svetovni teden podjetništva. Rdeča nit dogajanja v Tehnološkem parku Ljubljana je bila krepitev specializiranih znanj s področja poslovnega okolja, tehnologije, marketinga in internacionalizacije. Vsak dan posebej je bil različno tematsko obarvan z aktualnimi podjetniškimi temami.

Ob otvoritvi Podjetniških dni je mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana je ob otvoritvi izpostavil, da »so v 15-letni zgodovini Tehnološkega parka Ljubljana dodobra spoznali potrebe podjetij. Z izvedbo 15-ih podjetniških delavnic na letošnjih Dnevih podjetništva želijo krepiti podjetniško kulturo, promovirati podjetniško pot ter udeležencem prenesti novosti in nova spoznanja s področja podjetništva«.

Otvoritvenega dne, 14. novembra 2011, ki je bil namenjen poslovanju podjetij, se je udeležilo več kot 200 udeležencev. Udeleženci so se seznanili s ključnimi informacijami o stroških, procesih in inoviranju v podjetju, strateškem načrtovanju, elektronskem poslovanju in predstavljanju ter prodaji izdelkov in storitev.

Drugi dan dogajanja je bil tematsko namenjen marketingu ter inovativnim tehnologijam v podjetju. Udeleženci so pridobili dodatne veščine in znanja s področja kreditnih shem, zavarovalnih podlag, plačilnih sistemov v podjetju, spletnem poslovanju ter uporabi družabnih omrežij v poslovnem procesu.

Sklepni dan je bil zapolnjen z delavnicami na temo internacionalizacije. Osredotočili smo se na aktualne vsebine s področja spoznavanja ter zakonitosti globalnega trga in zaposlovanja tujcev v Sloveniji.

Ob zaključku brezplačnih podjetniških delavnic je predstavnik iz podjetja Data d.o.o. Aleš Zevnik poudaril, kako pomembo je izboljšanje poslovnega okolja ter nuditi podjetnikom podporo s področij, ki so bila predstavljena na letošnjih Dnevih podjetništva. Podjetje Data d.o.o. že 20 let uspešno zagotovlja kvalitetno podporno okolje za mala in srednja podjetja.

Vseh 15-ih brezplačnih podjetniških delavnic, ki so potekale od 14. do 16. novembra 2011, se je skupaj udeležilo približno 1800 prisotnih.
Scroll to Top