Skip links

Podjetniški dnevi 2011

Dnevi podjetništva že četrtič

Dnevi podjetništva 2011

Dnevi podjetništva 2011, podjetniški dogodek, ki sta ga že četrto leto tradicionalno organizirala Data d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, je znova privabil številne udeležence, željne novih podjetniških znanj.

Z izvedbo že četrtih Dni podjetništva se obeležuje tudi Svetovni teden podjetništva. Rdeča nit dogajanja v Tehnološkem parku Ljubljana je bila krepitev specializiranih znanj s področja poslovnega okolja, tehnologije, marketinga in internacionalizacije. Vsak dan posebej je bil različno tematsko obarvan z aktualnimi podjetniškimi temami.

Ob otvoritvi Podjetniških dni je mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana je ob otvoritvi izpostavil, da »so v 15-letni zgodovini Tehnološkega parka Ljubljana dodobra spoznali potrebe podjetij. Z izvedbo 15-ih podjetniških delavnic na letošnjih Dnevih podjetništva želijo krepiti podjetniško kulturo, promovirati podjetniško pot ter udeležencem prenesti novosti in nova spoznanja s področja podjetništva«.

Otvoritvenega dne, 14. novembra 2011, ki je bil namenjen poslovanju podjetij, se je udeležilo več kot 200 udeležencev. Udeleženci so se seznanili s ključnimi informacijami o stroških, procesih in inoviranju v podjetju, strateškem načrtovanju, elektronskem poslovanju in predstavljanju ter prodaji izdelkov in storitev.

Drugi dan dogajanja je bil tematsko namenjen marketingu ter inovativnim tehnologijam v podjetju. Udeleženci so pridobili dodatne veščine in znanja s področja kreditnih shem, zavarovalnih podlag, plačilnih sistemov v podjetju, spletnem poslovanju ter uporabi družabnih omrežij v poslovnem procesu.

Sklepni dan je bil zapolnjen z delavnicami na temo internacionalizacije. Osredotočili smo se na aktualne vsebine s področja spoznavanja ter zakonitosti globalnega trga in zaposlovanja tujcev v Sloveniji.

Ob zaključku brezplačnih podjetniških delavnic je predstavnik iz podjetja Data d.o.o. Aleš Zevnik poudaril, kako pomembo je izboljšanje poslovnega okolja ter nuditi podjetnikom podporo s področij, ki so bila predstavljena na letošnjih Dnevih podjetništva. Podjetje Data d.o.o. že 20 let uspešno zagotovlja kvalitetno podporno okolje za mala in srednja podjetja.

Vseh 15-ih brezplačnih podjetniških delavnic, ki so potekale od 14. do 16. novembra 2011, se je skupaj udeležilo približno 1800 prisotnih.
Home
Account
Cart
Search