Skip links

Kadrovsko svetovanje

 

Kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje je storitev, ki zajema pomoč pri nalogah in odločitvah iz vsakodnevne kadrovske prakse. In sicer v smislu svetovanja in nudenja individualnih rešitev pri enostavnih in kompleksnih kadrovskih problemih. Kadrovsko svetovanje zajema svetovanje s področja delovnega prava, ki ga potrebujejo tako podjetja kot tudi zaposleni.

Kadrovsko svetovanje obsega:

  • Svetovanje s področja delovnega prava (Kako ravnati v primerih redne ali izredne odpovedi delovnega razmerja z vaše strani ali strani delavca, kako ravnati v primeru delavčeve kršitve pogodbenih obveznosti, pomoč pri vodenju disciplinskih postopkov, pomoč pri odmeri letnega dopusta in regresa, jubilejne nagrade in drugi aktualni nasveti z delovno pravnega področja …)
  • Izdelava internih aktov in pravilnikov družbe (Pravilnik o delovnih razmerjih delavcev družbe, Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev, Pravilnik o organizaciji, sistemizaciji in plačah ter drugih prejemkih družbe, Pravilnik o razporeditvi delovnega časa, Pravilnik o notranji organizaciji dela, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred mobingom …)
  • Kadrovski strokovnjaki vam pripravijo evidence s področja dela, v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti: evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa, letni plan dela – letni koledar

Svetovalna ura: 150 € + DDV


Postanite naša stranka v računovodstvu in si zagotovite posebno ponudbo POSLOVNIH SVETOVANJ

30 % popusta na poslovna svetovanja

Ponudba velja za nove stranke, ki bodo podpisale pogodbo za vodenje računovodskih storitev v računovodskem servisu DATA d.o.o., za najmanj eno leto (ponudba svetovanj velja eno leto od podpisa pogodbe).

Prijavite se na svetovanja preko spletnega obrazca, nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nam pošljite email na data@data.si.


Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin za kadrovsko svetovanje

  • Pokličite nas na tel.: 01 600 15 30
  • E-pošta: data@data.si
  • Za vsa svetovanja smo dosegljivi tudi preko Skype.

 
 

Home
Account
Cart
Search