Skip links

Izračun zamudnih obresti

Kalkulator računa zamudne obresti od 1. januarja 2002 dalje.
Datum zapišite v formatu dd-mm-leto (npr. 24-06-2015).


 
 

V primeru izračuna obresti pred uvedbo evra (1. januar 2007), morate znesek glavnice v tolarjih preračunati v evre po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT.

* Vsi izračuni so izključno informativne narave. Data d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne nepravilnosti v izračunih. Za uraden izračun, se lahko dogovorite za individualno svetovanje na 01 600 15 30 ali data@data.si.

Na podlagi česa je mogoč izračun zamudnih obresti

izračun zamudnih obresti
izračun zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 30. junija 2015, znaša 8,05 odstotkov. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je bila objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije v začetku julija 2015.

Kot vodilno obrestno mero zakon določa obrestno mero, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja. Skladno z zakonom, ki določa referenčni dan za izračun predpisane obrestne mere zamudnih obresti, lahko ministrstvo predpisano obrestno mero zamudnih obresti izračuna šele dan pred obdobjem, za katerega le-ta velja. Metoda izračuna predpisane obrestne mere zamudnih obresti sledi dikciji določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih.

* Vsi izračuni so izključno informativne narave. Data d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne nepravilnosti v izračunih. Za uraden izračun se lahko dogovorite za individualno svetovanje na 01 600 15 30 ali data@data.si.

* Za izračun zamudnih obresti do leta 2020 je uporabljena zadnja s strani Banke Slovenije določena zamudna obrestna mera.

 
 

Evropski sklad za regionalni razvoj

Home
Account
Cart
Search