Skip links

VEM 2015

Kratek opis operacije: Projekt e-VEM na enem mestu zagotavlja kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve zajemajo celostne obravnave potencialnih podjetnikov in presojo poslovne ideje, izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovno svetovanje, povezano z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.
Ciljna skupina so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.

Namen javnega razpisa: Na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva ciljni skupini za območje Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa: povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ver na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa.

Projektni partnerji: Data, poslovne storitve d.o.o., Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. za področje Osrednjeslovenske regije

Obdobje izvajanja: 1.1.2015- 31.12.2015

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 “VEM 2015” (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ).

Aktivnost se izvaja v okviru projekta »VEM 2015«, ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Za namen izvajanja celovitih podpornih storitev v letu 2015 smo dobili odobrena sredstva v višini 93.750,00 EUR, od tega prijavitelj Data d.o.o. 56.250,00 EUR ter partner Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., 37.500,00 EUR.

[vem]

Home
Account
Cart
Search