Skip links

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe DATA d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo DATA d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03)Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja DATA d.o.o.

Z dovoljenjem podjetja DATA d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh DATA d.o.o., shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označena DATA d.o.o. , podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

DATA d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem  teh spletnih strani  trudila  zagotavljati točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti  za njihovo točnost in celovitost  kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. DATA d.o.o. si pridružuje pravico  spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

DATA d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.data.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

Home
Account
Cart
Search