Skip links

VEM 2016/2017

[vem2016]

Razpis: Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk vem v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017« (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

Namen javnega razpisa: zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva za celotno območje Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa: povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa.

Kratek opis operacije: Projekt VEM na enem mestu zagotavlja kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register. Ciljna skupina so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.

Projektni partnerji: Data, poslovne storitve d. o. o., Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, za področje Osrednjeslovenske regije

Obdobje izvajanja: 1. 7. 2016 – 31. 7. 2017

Povezava: EU Skladi

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Home
Account
Cart
Search