Skip links

Popoldanski s.p.

Popoldanski s.p.

S pogovornim izrazom ” popoldanski s.p. ” označujemo samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost. Pravno gledano ta termin ne obstaja, zato ga ne najdete v zakonih ali drugih pravnih aktih. Prispevke za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova.

Kdo lahko odpre popoldanski s.p.?

Popoldanski s.p. lahko odpre oseba, ki je redno zaposlena za polni delovni čas (40 ur/teden) in se želi registrirati zato, da legalno izstavlja račune za dejavnosti, ki jih želi opravljati v okviru popoldanskega s.p..

Študenti in upokojenci ne morejo odpreti popoldanskega s.p., niti ga ne more odpreti oseba, ki je zaposlena za krajši delovni čas.

Oseba, ki je zaposlena za krajši delovni čas od polnega (40 ur tedensko), pa se lahko za preostanek manjkajoče tedenske delovne obveznosti samozaposli in na podlagi samozaposlitve plačuje prispevke do t. j. polne delovne obveznosti.

Rezervirajte termin

Kakšna je razlika med “navadnim” s.p. in popoldanskim s.p.?

Pravno-formalni status “navadnega” in popoldanskega s.p. je popolnoma enak. Enake so tudi dolžnosti in pravice med navadnim s.p. in popoldanskim s.p. Razlika pa nastopi pri plačilu prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s.p. precej nižji.

Popoldanski s.p. mora biti obvezno zavarovan za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

Plačevati mora tudi dodaten prispevek za zdravstveno zavarovanje, katerega osnova je 25 odstotkov povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa je 6,36 odstotka.

Poleg tega plačuje še pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Tabela prispevkov za popoldanski s.p.

Prispevek za PIZ 41,04 evra
Prispevek za ZZ 10 evrov +  30 evrov
Skupaj 81,04 evra

Kje lahko ustanovite popoldanski s.p.?

Ustanovitev in registracija s.p. je hitra in enostavna na naši DATA točki “SPOT registracija”. Za brezplačno registracijo s.p., nam pišite na naslov data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530 in rezervirajte svoj termin.

Rezervirajte termin

[wpsr_facebook type=”send” showfaces=”0″ width=”150″]

Home
Account
Cart
Search