Amortizacija osnovnih sredstev – kako poteka?

Amortizacija osnovnih sredstev je proces, ki se začne z uporabo osnovnih sredstev podjetja. Dlje, ko sredstva uporabljamo (npr. avto ali računalnik), manj so vredna. Amortizacija je strošek, ki predstavlja obrabo sredstev. Kako pa ta proces poteka?

Računovodski servis podjetja Data ima strokovnjake z desetletji izkušenj. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na posvet z enim izmed naših računovodij!

Izračunajte si plačo!

Kaj je amortizacija?

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin se v knjigovodstvu prizna kot strošek, torej vpliva na poslovni izid podjetja. To je storjeno z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj. Le-te določan Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), izjemoma pa se, sploh majhna podjetja in podjetniki, odločajo za drugačno metodo.

O vplivih, ki jih ima amortizacija na plačevanje davkov in povezani zakonodaji se lahko posvetujete s davčnimi in pravnimi svetovalci podjetja Data! Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Sredstva, na katera vpliva amortizacija, so tista, ki jih ima podjetja v lasti ali finančnem najemu. Ta sredstva podjetje praviloma uporablja za ustvarjanje proizvodov oz. izvajanje podjetniške dejavnosti in jih bo za ta namen uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Med osnovna sredstva spadajo:

 • zemljišča;
 • zgradbe;
 • vozila;
 • pohištvo;
 • stroji;
 • računalniki;
 • itd.

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

računovodsko svetovanje

Kolikšen regres bi morali dobiti v 2023?

Kako se amortizacija izračuna?

Amortizacija je v Slovenskih računovodskih standardih (SRS2016) opredeljena kot znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizirljivo sredstvo in se prenese na poslovne učinke. To pomeni, da je amortizacija vrednost določenega opredmetenega sredstva, ki je vsako leto odpisana v bilanci podjetja.

Amortizirljiva sredstva pa:

 • se uporabljajo v obdobju daljšem od poslovnega leta:
 • imajo omejeno dobo koristnosti;
 • so namenjena uporabi pri proizvajanju ali dobavljanju proizvodov in storitev, se posojajo drugim za plačilo ali se posedujejo iz drugih razlogov.

Amortizacijo izračunamo tako, da pomnožimo amortizacijsko osnovo z amortizacijsko stopnjo. Obračuna se posamično, skupinsko le pri drobnem inventarju. Amortizacijska osnova je (nabavna) vrednost sredstva, ki ga amortiziramo. Amortizacijska stopnja pa je raven letne amortizacije za določeno sredstvo.

Kakšne pa so različne posebnosti in priložnosti, ki jih predstavlja amortizacija? Za odgovor se lahko obrnete na računovodske svetovalce podjetja Data!

Izračun minimalne plače 2023

Amortizacijska stopnja za opredmetena sredstva

Amortizacijska stopnja je odvisna od tipa sredstev, ki jih podjetje uporablja. Sredstva, ki se amortizirajo, ter začetek obračunavanja amortizacije določajo predpisi in računovodski standardi.

Najvišja letna amortizacijska stopnja znaša po davčni zakonodaji (33. člen ZDDPO-2) za:

 1. gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami – 3%;
 2. dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin – 6%;
 3. opremo, vozila in mehanizacijo – 20%;
 4. dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti – 33,3%;
 5. računalniško, strojno in programsko, opremo – 50%;
 6. večletne nasade – 10%;
 7. osnovno čredo – 20%;
 8. druga vlaganja – 10%.

Bi raje prepustili amortizacijo in ostalo računovodsko delo strokovnjakom? Kontaktirajte računovodski servis podjetja Data! Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa izpolnite naš kontaktni obrazec!

Ustanovite d.o.o.!

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top