Go to Top

Računovodske informacije

Računovodske informacije.

Katere računovodske informacije morate nujno poznati?

Pomembni roki za oddajo raznih poročil – letni pregled

DATUMOPIS
10.01.zadnji dan za plačilo prvega mesečnega obroka akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (dohodnina), ki se ga plačuje najkasneje do vsakega 10. v mesecu
31.01.izpis podatkov o izplačanih dohodkih v preteklem letu za zaposlene in ostale fizične osebe
31.03.napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (SP) oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOO) ter letno poročilo AJPES (bilance)
31.05. – 30.06. *poslati ugovor na informativni izračun dohodnine
do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki slediobračun in plačilo davka na dodano vrednost za pretekli mesec (pozor RP za EU do 20.)
do 15. v mesecuobračun in plačilo (v petih dneh od oddaje) prispevkov za zavezanca
do 18. v mesecuobračun in izplačilo plač ter oddaja REK obrazcev ter plačilo prispevkov (v petih dneh od oddaje) za zaposlene
Kvartalno – do zadnjega dne meseca, ki slediDDV-VEM/OSS prodaja blaga in storitev končnim potrošnikom v EU
do 31.12. obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig za prihodnje leto (za SP)
obvezni POBOTIpo urniku AJPES (vsak mesec prijava dolgov/obveznosti)

Plača

Prevoz na deloRegres za LDPrehranaOpomba
37 evrov* ali 0,13 evrov/kmPovprečna bruto plača RS (april 2021: 2.007,80 evrov)6,12 evrov/delovni danMAX (zgornja meja)
1.024,24 evrov4,37 evrov/delovni danMIN (spodnja meja)
Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije davka/dohodnine ( Uredba)
Obvezni večstranski pobot AJPES je določen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

*ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz)

Urnik pobotanj za 2021 (Ajpes)

Izvedba pobotaSprejem prijav za pobot
Zap.št. krogaMesecPrvi dan sprejemanja prijavDatum izvedbe pobota*
1JANUAR14.01.202121.01.2021
2FEBRUAR11.02.202118.02.2021
3MAREC11.03.202118.03.2021
4APRIL15.04.202122.04.2021
5MAJ13.05.202120.05.2021
6JUNIJ10.06.202117.06.2021
7JULIJ15.07.202122.07.2021
8AVGUST12.08.202119.08.2021
9SEPTEMBER09.09.202116.09.2021
10OKTOBER14.10.202121.10.2021
11NOVEMBER11.11.202118.11.2021
12DECEMBER09.12.202116.12.2021
* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.


Stroški službenih potovanj

Dnevnice

Službeno potovanje po Sloveniji (velja od 01.08.2008):
nad 6 do 8 ur – 7,45€
nad 8 do 12 ur – 10,68€
nad 12 do 24 ur – 21,39€

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Službena potovanja po tujini: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE
v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€)
Albanija 40€
Andora 40€
Armenija 40€
Avstralija 60$
Avstrija 55€
Azerbajdžan 40€
Belgija 63€
Belorusija 40€
Bolgarija 40€
Bosna in Hercegovina 40€
Ciper 40€
Češka 40€
Črna gora 40€
Danska 55€
Estonija 40€
Finska 55€
Francija 55€
Grčija 40€
Gruzija 40€
Hrvaška 40€
Irska 55€
Islandija 55€
Italija 55€
Japonska 100$
Kanada 60$
Kitajska 44$
Kosovo 40€
Latvija 40€
Lihtenštajn 55€
Litva 40€
Luksemburg 55€
Madžarska 40€
Malta 40€
Moldavija 40€
Monako 55€
Nemčija 55€
Nizozemska 55€
Norveška 55€
Nova Zelandija 60$
Poljska 40€
Portugalska 55€
Romunija 40€
Rusija 40€
San Marino 40€
Severna Makedonija 40€
Slovaška 40€
Srbija 40€
Španija 55€
Švedska 55€
Švica 55€
Turčija 40€
Ukrajina 40€
Vatikan 55€

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2021:

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
NadDo
8.50016 %
8.50025.0001.360+ 26 % nad 8.500
25.00050.0005.650+ 33 % nad 25.000
50.00072.00013.900+ 39 % nad 50.000
72.00022.480+ 50 % nad 72.000

Davčne olajšave za fizične osebe, davčne rezidente RS


Koledar oddajanja obrazcev – dohodnina

Napoved za odmero dohodninedo 31. julija za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitaludo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EUdo 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najemdo 15. januarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) - za rezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - za nerezidentesedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidentedo 10. v mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu
Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkovsedmi dan po pridobitvi dohodka