Skip links

Pred registracijo – samostojni podjetnik s.p.

O čem je dobro razmisliti pred registracijo s.p.?

1. Pridobite čim več informacij

Pomagajte si z:

2. Ime podjetja

Težji del registracije podjetja predstavlja izbira imena podjetja. Ime firme mora biti v slovenskem jeziku, lahko tudi v latinskem jeziku, ne sme vsebovati črk, ki niso v slovenski abecedi in jasno se mora razlikovati od imen firm, ki so že vpisana v registru podjetij AJPES. Ime ne sme biti v tujem jeziku. Več o  imenu podjetja.

3. Sedež podjetja

Sedež in poslovni naslov podjetja določite na naslovu, kamor želite prejemati pošto podjetja. Naslov podjetja je lahko tudi doma, v kolikor živite v večstanovanjski hiši, če v okviru dejavnosti podjetja opravljate mirno dejavnost. Mirna dejavnost je dejavnost, ki ne moti sosedov. Več o sedežu podjetja.

Pred registracijo pridobite še soglasje lastnika prostorov, kjer želite imeti poslovni naslov

Od 9.10.2013 velja novela ZGD-1H, ki je prinesla nove zahteve ob registraciji s.p.-jev. Bodoči podjetniki morajo po novem vlogi za registracijo priložiti overjeno soglasje lastnika prostorov, kjer želijo imeti poslovni naslov. Če je solastnikov več, potrebujejo soglasja vseh lastnikov. Soglasje lahko overijo na upravni enoti ali pri notarju. Na upravnih enotah je cena okrog 2 EUR, pri notarjih okrog 17 EUR. Če podjetnik v Poslovni register vpiše poslovni naslov, na katerem nima dovoljenja za poslovanje, se skladno s 688. členom ZGD-1 kaznuje z globo od 600,00 EUR do 1600,00 EUR.

4. Dejavnosti podjetja

Ob odprtju podjetja je smiselno registrirati tiste in toliko dejavnosti, s katerimi boste takoj začeli poslovati. To so lahko tudi različne dejavnosti. Še po registraciji podjetja boste lahko v podjetje dodajali nove dejavnosti s katerimi se nameravate ukvarjati kasneje. Ob registraciji se vpisujejo 5-mestne šifre iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 (SKD2008). Več o  dejavnostih podjetja in SKD

5. Zastopnik samostojnega podjetnika

V kolikor želi samostojni podjetnik v svojem podjetju pooblastiti osebo za zastopanje, lahko pri postopku registracije (ali še po ustanovitvi podjetja) določi prokurista podjetja. Za vpis prokurista podjetja potrebuje podjetnik le EMŠO številko osebe, ki jo pooblašča za zastopanje. Več o zastopnikih podjetja.

6. Registracija podjetja

Registracija s.p. je brezplačna. Kako izvedemo postopek in kaj točno bomo za vas storili, preberite zavihek registracija s.p.

7. Registracija podružnice samostojnega podjetnika.

Samostojni podjetnik lahko po registraciji podjetja registrira podružnico svojega podjetja. Več o temu: registracija podružnice s.p..

8. Sprememba podatkov samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko na VEM točki brezplačno spreminja sledeče podatke podjetja:

  • ime podjetja,
  • naslov podjetja,
  • kontaktne podatke podjetja,
  • dejavnosti podjetja,
  • zastopnika podjetja.

9. Zaprtje S.P.

Zaprtje s.p. je hiter, enostaven in brezplačen postopek na VEM točki.

Več o postopku izbrisa samostojnega podjetnika iz registra podjetij si lahko preberete tukaj: zaprtje s.p. (prenehanje dejavnosti in s tem povezane obveznosti).


Imate vprašanje?

Pokličite nas na tel.: +386 (0)1 6001 530
ali pa nas kontaktirajte preko e-pošte data@data.si ali preko spletnega obrazca.

[wpsr_facebook type=”send” showfaces=”0″ width=”150″]

Home
Account
Cart
Search