Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/datadev01/domains/dev.data.si/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/classes/redirect/redirect-util.php on line 112

Deprecated: Optional parameter $list declared before required parameter $submit_text is implicitly treated as a required parameter in /home/datadev01/domains/dev.data.si/public_html/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
eVEM točke (2008-2011, 2013) - Data d.o.o.
Skip links

eVEM točke (2008-2011, 2013)

Kratek opis operacije: Projekt e-VEM na enem mestu zagotavlja kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve zajemajo celostne obravnave potencialnih podjetnikov in presojo poslovne ideje, izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovno svetovanje, povezano z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.
Ciljna skupina so bili mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.

Namen in cilj: povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa.

Nosilec operacije: Data, poslovne storitve d.o.o.

Obdobje izvajanja: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009, 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 in 1.1.2013-31.12.2013

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Razpis: Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v obdobju 2008-2009, 2010-2011 in 2013 (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ).

Izvajanje podpornega okolja je sofinancirano v okviru sredstev Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

[hr]

eVEM – one-stop- shop point (VEM 2008-2009, VEM 2010-2011, VEM 2013)

Brief description of the operation: The e-VEM project

The project e-VEM is providing quality, free of charge and accessible at the local level, comprehensive support services to promote entrepreneurship. Services include comprehensive treatment of potential entrepreneurs and the assessment of the business idea, the implementation of registration procedures and processes of status changes or closing of companies, basic consultancy related to the start-up, growth and development of enterprises, providing information and implementation of informational-promotional and thematic workshops.

The purpose and objective of the operation: increasing level of information and knowledge to overcome barriers on the entrepreneurial path at all stages of the entrepreneurial cycle

Lead partner: Data Ltd.

Implementation period: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009, 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 and 1.1.2013-31.12.2013.

Contact: Katja Šegedin Zevnik

Programme: Calls for proposals for co-financing of comprehensive support services in frames of One Stop Shop points on local level for the period 2008-2009, 2010-2011 and 2013 (Republic of Slovenia, Ministry of economic development and technology, Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments)
Implementation of support environment is co-funded under the funds of the Republic of Slovenia, Ministry of Economic Development and Technology.

e-Vem

Home
Account
Cart
Search