Odprava posledic naravnih nesreč – kdo je upravičen do pomoči države

Odprava posledic naravnih nesreč je predvsem v rokah države. Trenutno se v Sloveniji spopadamo z največjo naravno katastrofo – poplavami. Država je dolžna ravnati v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN). V skladu z navedenim zakonom, vlada sprejme program odprave posledic nesreč. Sprejeta pa je bila tudi novela ZOPNN. Kdo so upravičenci, ki jih zadeva odprava posledic naravnih nesreč, kateri so viri sredstev ter kakšen je postopek dodelitve sredstev, povzemamo v predmetnem članku.

Izračunajte si svojo plačo!

Odprava posledic naravnih nesreč in zakonska ureditev

Odprava posledic naravnih nesreč je tako opredeljena v ZOPNN. Slednji zakon določa pogoje in način uporabe:

– sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter

– njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja.

Ustanovite podjetje z našo pomočjo!

Odprava posledic naravnih nesreč je tako namenjena prizadetim zaradi naravne nesreče, da se jim zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti. Gre za posledice kot so:

  • poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča;
  • so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa
  • jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena.

Ustanovitev d.o.o. – hitro in enostavno na DATA točki!

pravno svetovanje

Preverite vse prednosti normiranega s.p.

Odprava posledic naravnih nesreč – viri sredstev za odpravo

Sredstva za odpravo posledic nesreč se zagotovijo za vsako koledarsko leto v proračunu Republike Slovenije. Odprava posledic naravnih nesreč terja določeno višino sredstev. Ta se določi v državnem proračunu za posamezno naravno nesrečo za vsako proračunsko leto posebej na podlagi ocene o potrebnih sredstvih za izvedbo ukrepov iz programa odprave posledic nesreče.

Kilometrina 2023

Odprava posledic naravnih nesreč – upravičenci do sredstev

Upravičenci do sredstev za odpravo posledic nesreč so:

–        državni organi,

–        občine,

–        osebe javnega prava,

–        osebe zasebnega prava za obnovo objektov za izvajanje dejavnosti,

–        lastniki stanovanj in

–        lastniki objekta, ki je razglašen za kulturni spomenik ali za objekt, ki je namenjen varstvu naravne znamenitosti.

ZOPNN podrobno določa, kako se obravnava odprava posledic naravnih nesreč, in sicer na stvareh, v kmetijstvu in v gospodarstvu.

Vse o povračilu prevoza na delo

Odprava posledic naravnih nesreč – postopek dodelitve sredstev

Odprava posledic naravnih nesreč zahteva svoj postopek. ZOPNN določa naslednji postopek:

  • vloži se vloga na pristojno ministrstvo, in sicer v roku, ki je določen v programu: »odprava posledic nesreč«;
  • pristojno ministrstvo preveri, če je vloga upravičenca popolna in utemeljena in je predlog obnove stvari v skladu s programom odprave posledic nesreče;
  • pristojno ministrstvo pripravi predlog o višini potrebnih sredstev za obnovo stvari in ga predloži komisiji za odpravo posledic nesreč;
  • izda se odločba o dodelitvi sredstev.

Dnevnice 2023

Odprava posledic naravne nesreče zahteva skrben pregled in oceno celotne škode. Sprejeta je bila tudi novela ZOPNN, ki omogoča, da hudo prizadeta območja čim hitreje pridejo do denarnih sredstev za nujne sanacije. Uzakonjena je tudi retroaktivnost zakona, in sicer za naravne nesreče, nastale v obdobju od 1. januarja tega leta.

Postanite stranka našega računovodskega servisa

Če imate še kakšna vprašanja nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Pomagamo vam lahko v različnih situacijah, nudimo pravno svetovanje, računovodstvo ali pa vam pomagamo ustanoviti podjetje. Veseli bomo tudi, če se nam pridružite na Facebooku ali LinkedInu.

Ostanite na tekočem in se prijavite na e-novice!

Scroll to Top