Skip links
normirancev je vsako leto več

Normirancev je vsako leto več, višji tudi prihodki s.p.-jev!

Normirancev je vsako leto več, konec lanskega leta 55.163

Normirancev oz. samostojnih podjetnikov, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, je vsako leto več. Se jim želite pridružiti tudi vi? Odprite s.p. na Data točki! Termin registracije podjetja lahko rezervirate prek spletnega obrazca ali nas pokličite na 01/600-1530!

Ustanovite podjetje na Dati! Pišite na data@data.si!

Normirancev je vsako leto več kot »dejanskih« s.p.

Podatki Ajpesa kažejo, da je lani število normirancev prvič preseglo število samostojnih podjetnikov, ki obračunavajo osnovo na podlagi dejanskih stroškov. Lani je bila rast števila normirancev izrazita in sicer je število povečalo za 17 %. Konec leta 2021 je bilo 55.163 normirancev oz. normiranih s.p.-jev. V registru je bilo sicer lani nekaj več kot 106 tisoč samostojnih podjetnikov, kar je celo največ doslej. Številka je kar sedem odstotkov višja kot leta 2020. K tej številki smo pripomogli tudi mi, saj na naši Data točki na dnevni ravni registriramo več s.p.-jev (pa tudi d.o.o.-jev).

Informativni izračun plače

Čedalje več novih s.p.-jev!

Tudi letos se sicer že opaža rast odpiranja novih s.p.-jev. Do aprila je bilo ustanovljenih 6.736 s.p.-jev. To je kar četrtino več kot lani. Na Ajpesu sicer podatka o tem, koliko je normirancev in koliko »dejanskih« nimajo (za letošnje leto). Gre v bistvu za neke vrste podjetniški preporod!

Regres 2022 – koliko ga boste prejeli in do kdaj?

podjetniško svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Prihodki samostojnih podjetnikov višji

Ajpes sicer nima podatkov, kakšni so rezultati normirancev, saj normiranci nimajo obveznosti, da predložijo rezultate Ajpesu, ampak le Fursu. So se pa pri vseh samostojnih podjetnikih (v povprečju) prihodki lani zvišali za 16 %, letos pa že za 25 %. Najuspešnejši so bili samostojni podjetniki v dejavnosti gradbeništva, v proizvodnih dejavnostih, trgovini, v dejavnosti popravila in vzdrževanja vozil, gostinstvu in prometu.

Regres za upokojence 2023

Kdo »gre v sistem normirancev«?

Običajno se za normiran s.p. odločijo podjetniki, ki nimajo veliko dejanskih stroškov, saj jim država prizna 80 % normiranih odhodkov. Največ normirancev najdemo med svetovalci, programerji, prevajalci, novinarji ipd.

Kakšen znesek kilometrine vam pripada v letu 2023?

Kakšna je obdavčitev normirancev?

Poglejmo na primeru, kakšna je obdavčitev redno zaposlenih in kakšna normirancev, ki oba zaslužita 80 tisoč evrov na leto. Razlika v neto zaslužku je 17.721,36 evrov v prid normirancev, vendar v teh izračunih niso upoštevani dejanski stroški poslovanja podjetnika. Ti pri nekaterih niso zanemarljivi (npr. potni stroški, nakup materiala, stroški podizvajalcev, drugih storitev, amortizacija itd.).

Normiran S.P. (polno zavarovan) – letni obračun, v EUR:

Prihodki 80.000,00
Normirani odhodki* 64.000,00
Davčna osnova 16.000,00
Davek 20% 3.200,00
Letni strošek prisp. 8.885,32
Skupaj davek+prisp. 16.740,44
Neto letni zaslužek 63.259,56

* v višini 80% prihodkov

Redno zaposlen (letni izračun), v EUR:

Letne bruto plače 80.000
Prispevki 17.680
Splošna olajšava 4.500
Davčna osnova 57.820
Izračunan davek 16.782
Neto letni zaslužek 45.538

Upoštevana dohodninska lestvica 2022:

Če znaša neto letna Znaša dohodnina v evrih
davčna osnova v evrih
Nad Do
8.755,00         16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80      + 26 %  nad  8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,500      + 33 %  nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00      + 39 %  nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40      + 45 %  nad 74.160,00

Ostanite na tekočem: prijavite se tudi na naše e-novice!

Leave a comment

Home
Account
Cart
Search