Skip links

Obveznosti po ustanovitvi podjetja

Obveznosti po ustanovitvi podjetja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga podjetjem dolžnost, da poskrbijo za varno delo. V sklopu tega zakona mora podjetnik urediti naslednje:

Usposabljanje iz varstva pri delu

Usposabljanje morajo v novem podjetju opraviti VSI, ki tako ali drugače v podjetju delajo. To pomeni, da ga morajo opraviti direktorji podjetja (vsi direktorji, vsi prokuristi in samostojni podjetnik) ter vsi morebitni zaposleni v podjetju (tudi honorarno zaposleni delavci, npr. študetnje). Ne glede na to, da ste usposabljanje že opravljali v podjetju, kjer ste bili prej (ali ste še vedno) zaposleni, ga morate v novem podjetju opraviti znova.

Usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu in izpit: 30 EUR + DDV – program in termini tukaj.

Ocena tveganja

Po usposabljanju morate v vašem novem podjetju izdelati ‘Oceno tveganja‘. Slednjo lahko za vas izdela samo za to pooblaščeno podjetje. Cena je odvisna od velikosti podjetja.
Ocena tveganja je praktičen in zelo uporaben pripomoček delodajalcu, da lahko naredi in izvede učinkovit program za večanje stopnje varnosti in zdravja pri delu. Temeljni cilj ocene tveganja je iskanje slabosti in nevarnosti, da se lahko predvidi ustrezne ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Končni cilj je izbira in oblikovanje ukrepov.

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled morate opraviti vsi zaposleni v podjetju (vsi, ki ste opravili tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu). Opravite ga na Medicini dela pri enem izmed Zdravstvenih domov, kjer dobite zdravniško spričevalo. Cene se gibljejo okrog 100 EUR + DDV.

Vsi trije navedeni dokumenti morajo glasiti na novoustanovljeno podjetje in niso prenosljivi.

Home
Account
Cart
Search