Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/datadev01/domains/dev.data.si/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/classes/redirect/redirect-util.php on line 112

Deprecated: Optional parameter $list declared before required parameter $submit_text is implicitly treated as a required parameter in /home/datadev01/domains/dev.data.si/public_html/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
Splošni pogoji | Data d.o.o.
Skip links

Splošni pogoji

Splošni pogoji

Pogoji ob začetku opravljanja dejavnosti

Vpis v sodni register, zakonodaja in pogoji

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik (s.p.) posameznik začne poslovati že z vpisom v ustrezni register, razen če področni zakon za opravljanje posamezne dejavnosti ne določa posebnih pogojev (npr. Zakon o gostinstvu).
Ločevati je potrebno med zakoni, ki določajo pogoje za konkretno dejavnost -tako imenovani “Posebni pogoji” (npr. Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Obrtni zakon) in med zakoni, ki določajo pogoje za različne dejavnosti – tako imenovani “Splošni pogoji‘”(npr. predpisi s področja varstva pri delu, požarnega varstva, graditve objektov, okoljevarstveni predpisi ipd.).

Splošni pogoji

Določeni so v splošnih zakonih in veljajo za vse, ki nameravajo opravljati gospodarsko dejavnost, izpolnjevanje teh pogojev pa mora zagotoviti vsako podjetje samo (npr. izjava o varnosti pri delu z oceno tveganja po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, pridobitev uporabnega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov za objekt, v katerem se bo opravljala dejavnost ipd.).

Nadzor opravljajo pristojne inšpekcijske službe, ki imajo pravico in pristojnost prepovedati opravljanje dejavnosti, v kolikor pogoji niso izpolnjeni (npr. prepoved opravljanja dejavnosti v objektu, za katerega ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje).

Posebni pogoji

Določeni so v posebnih predpisih s posameznega področja in veljajo le za tiste, ki opravljajo tovrstno dejavnost. Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja pristojni organ, ki je v posebnem zakonu izrecno naveden (npr. Obrtna zbornica pri ugotavljanju pogojev za obrtne dejavnosti). Posebni pogoji morajo biti izpolnjeni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Pričetek opravljanja dejavnosti

Z dnem registracije podjetja pričnejo za podjetnika teči vse obveznosti (davki, prispevki, plače ipd), ne glede na to, da dejavnosti še ne opravlja, ker nima izpolnjenih vseh predpisanih pogojev (ali iz nekega drugega razloga).

Podjetnik oz. družba lahko ugotavljanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti poveri izvedenskim organizacijam, ki zanje opravijo preventivne preglede še pred začetkom poslovanja ter jih opozorijo na ugotovljene pomanjkljivosti ter jim hkrati predlagajo postopek oz. ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Pred ustanovitvijo podjetja si preberite še informacije o splošnih pogojih, imenu podjetja, sedežu podjetja, dejavnosti podjetja, zastopnikih, osnovnem kapitalu, poslovnih načrtih, subvencijah in za kakšno vrsto podjetništva se boste odločili.

Home
Account
Cart
Search