Go to Top

Poslovanje inovativnih podjetij

Poslovanje inovativnih podjetij s poudarkom na start-upih, novo-ustanovljenih, mladih in inovativnih podjetij bo predstavljeno na brezplačnem predavanju 8. decembra 2020 – udeležba preko ZOOM-a!

Poslovanje inovativnih podjetij – brezplačno predavanje – PRIJAVE SO ODPRTE!

Če razmišljate o registraciji podjetja, ste novo-ustanovljeno, inovativno ali mlado podjetje, start-up podjetje, podjetje v hitri rasti ali scale-up podjetje, potemtakem imamo pri DATA d.o.o. pravi dogodek za Vas!

Na dogodku, ki je namenjen inovativnim podjetjem, se bomo posvetili vsem, ki so že začeli delovati kot podjetje ali se na to pripravljajo. Predavanje je zastavljeno tako, da bo v pomoč začetnikom vseh vrst!

»Poslovanje inovativnih podjetij« za nove in bodoče podjetnike vseh vrst!

Na brezplačnem predavanju preko spleta vam bomo predstavili poslovanje start-up podjetij in novih, mladih in inovativnih podjetij. Tako bo veliko govora o pridobivanju zagonskih sredstev za mlada podjetja, o poslovanju teh podjetij, davčnih vidikih investiranja in sredstvih za financiranje razvojno-raziskovalnih aktivnost v teh podjetjih.

Tudi viri financiranja in državni produkti financiranja bodo del webinarja »Poslovanje inovativnih podjetij«!

Predstavili bomo tudi produkte Slovenskega podjetniškega sklada SK in SI-SK, ki so namenjeni pridobivanju semenskega kapitala oziroma iskanju so-investiranja s strani zasebnih investitorjev. Ti produkti so tako mentorski kot tudi finančne narave.

»Poslovanje inovativnih podjetij« dne 8. decembra bo obravnaval tudi tematiko človeških virov!

Vsako novo podjetje mora kadrovati in to mora izvajati tudi na inovativen način. Za začetnike podjetnike so prav človeški viri tisti neprecenljiv in najbolj dragocen vir.

Prav zaradi tega smo vam pripravili izobraževanje na temo kadrovanja v inovativnih zagonskih in hitro rastočih podjetjih. Tako bomo izpostavili predvsem pomen pravilnega pristopa h kadrovanju v razvojno naravnanih podjetjih in predstavili aktualne metode kadrovanja.

Brezplačen webinar »Poslovanje inovativnih podjetij« – Vidiki naših davčnih strokovnjakov na davke in vire financiranja za nova podjetja!

Kako pa je z investicijami in davki? Naša davčna strokovnjakinja vam bo predstavila davčne vidike in pasti investiranja. Govora bo tudi o tem, kako posamezna investicija (v gradnjo, tehnološko opremo, kadre itd.) vpliva na davčne obveznosti podjetja ter na kaj je z vidika davkov potrebno biti pazljiv, ko gre za poslovanje inovativnih podjetij!

Za »Poslovanje inovativnih podjetij« je ključno tudi izvajanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti! So te morda le aktualne tudi za vas?

Financiranje razvojno-raziskovalnih aktivnosti v podjetjih je tudi predmet različnih razpisov in evropskih nepovratnih sredstev. Razložili vam bomo za kakšna vlaganja in investicije je mogoče pridobiti finančne spodbude Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in izvajalskih institucij ter s kakšnimi razvojnimi projekti je smiselno kandidirati na centraliziranih javnih razpisih.

Predavanje »Poslovanje inovativnih podjetij« je lahko tudi navdih za vaše prvo podjetje!

Tudi letos bomo predavatelji na voljo za vprašanja vas, slušateljev. Pridružite se nam in izkoristite edinstveno priložnost, da strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami odgovorijo na vaša podjetniška vprašanja in razrešijo vaše dileme.

Webinar »Poslovanje inovativnih podjetij« bo potekal 8. 12 2020 med 8.45 in 13.00 po naslednjem programu:

Uvodni nagovor Predstavnik podjetja DATA d.o.o. 8.45-9.00
Predstavitev produktov Slovenskega podjetniškega sklada (P2, SI-SK, SK75) in ostalih javnih razpisov, ki so podjetjem na voljo Tjaša Dobnik Tjaša Dobnik je univerzitetna diplomirana pravnica. Ima več kot 10 let izkušenj s področja projektnega vodenja. Poleg tega je recenzentka razvojno-raziskovalnih projektov za programe EUREKA, World Alliance for Efficient Solutions – Solar Impulse Foundation in vpisana med recenzente pri SPIRIT. Je strokovnjakinja iz področja priprave poslovnih načrtov in prijav na razpise. 9.00-9.45
Kadrovanje v inovativnih zagonskih in hitrorastočih podjetjih Vanja Budna Evačič Vanja Budna Evačič, kadrovska strokovnjakinja z izkušnjami s področja rekrutinga, iskanja in selekcije kadrov, ocenjevalnih centrov in postavitve in vodenja internih izobraževalnih akademij, za katero je osvojila 3. mesto pri AmCham za motivacijskimi projekt leta 2016. Pri svojem delu vključuje marketinško-prodajne strategije, inovativne načine nagovora, skrb za dobro kandidatovo izkušnjo, ki je poleg kvalitetnega employer brandinga ključnega pomena za dolgoročno zaposlovanje ter zadrževanje kadrov. 10.00-10.45
Investirate? Na kaj morate biti pazljivi z vidika davkov? Sabina Dimnik Predavateljica je strokovna svetovalka z zavidljivim izkušnjami s področja računovodstva in davkov, saj v podjetju Data že 24 let sodeluje s podjetniki in jim pomaga pri razvoju njihovih podjetij. Svoje strokovno znanje deli s strankami, znotraj podjetja, pripravlja tudi strokovne članke v novicah podjetja Data. Je redna predavateljica seminarjev »Davčni obračun za normirance«, »Zaključna bilanca«, Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo«, »Potni nalogi«, »Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?«, »Sobodajalec ali s.p.?«, »Prednosti in slabosti samozaposlitve«. 11.00- 11.45
Splošni akti delodajalca, interni pravilniki, kadrovske evidence – kateri so za delodajalce obvezni in kateri ne? Manja Veličkovič Predavateljica je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Po zaslugi dolgoletnih izkušenj, med drugim v sodstvu in odvetništvu, svetuje na področjih gospodarskega, izvršilnega in delovnega prava ter na drugih področjih civilnega prava. Zaradi vsakodnevnega stika s podjetniki pozna težave delodajalcev in jim nudi strokovno podporo pri usklajevanju poslovanja z zakonodajo. 12.00-12.45

Pridružite se nam lahko prav vsi – podjetniki in vsi drugi, ki nameravate enkrat vstopiti v podjetništvo, saj se uspeh skriva prav v podjetniškem znanju.

Projekt “Poslovanje inovativnih podjetij” sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logotipi